این جمله لزوما به این معنی نیست که زنان بیشتر مستعد افسردگی هستند بلکه می تواند بدین معنی باشد که احتمال پذیرش افسردگی در خانم ها بیشتر است و یا به علت مراجعه ی بیشتر خانم ها به روانشناس یا پزشک، بیشتر در آنها تشخیص افسردگی داده می شود. گرچه فشارهای اجتماعی خاصی نیز وجود دارد که زنان را بیشتر از مردان درگیر می کند. مثل

  • تنها ماندن در خانه
  • تغییرات هورمونی وابسته به دوران قاعدگی
  • حاملگی
  • به دنیا آوردن فرزند
  • و در نهایت یائسگی

نویسنده: مریم غفار - مشاور و روانشناس بالینی