اگر نتوانیم این تعارض را حل کنیم که باید بر اساس دل عمل کنیم یا عقل، احتمال مبتلا شدن به مشکلات فکری و روانی بالاتر می رود.

نویسنده: مریم غفار - مشاور و روانشناس بالینی