چرا پس از دوره ای که از جدایی می گذرد، فرد مجددا حال بسیار بد را تجربه می کند؟

همانطور که در قسمت قبل اشاره شد علت عدم ترشح سرتونین می باشد. بنابراین برای از بین بردن حس غم کشنده، فرد باید به طرق دیگری غیر از بدست آوردن معشوق که امکان پذیر نیست، اقدام به دریافت سرتونین کند. 

مثلا در صورتی که حال فرد در حدی وخیم است که عملکرد کلی وی مختل شده است، با مشورت و تجویز پزشک از داروهای مختص این گروه استفاده نماید.

ورزش نیز می تواند باعث ایجاد سرتونین در بدن شود. بخصوص پیاده روی که ورزش بسیار مناسبی می باشد.


از راه ها ی دیگر در کنار ورزش، تغییر رژیم غذایی است. مواد حاوی تریپتوفان و چند هورمون دیگر می تواند نقش بسزایی در این امر داشته باشد که یک روانشناس می تواند شما را در این زمینه راهنمایی نماید.

البته گفتگو فراموش نشود. گفتگو در مورد اتفاق و بررسی همه جانبه و پذیرش جریان نیز می تواند به روند بهبودی کمک نماید.

نویسنده: مریم غفار - مشاور و روانشناس بالینی