همانطور که در پادکست های قبلی شاورنو با مریم غفار اشاره کردیم، با برخی از تکنیک های مدیریت خشم آشنا شدید. در این پادکست با پرسشی متفاوت رو به رو خواهید شد. 

آیا تا به حال مورد خشم کسی قرار گرفته اید؟ 

اگر مورد خشم کسی واقع شدیم، چطور باید رفتار کنیم؟

در این پادکست شاورنو با مریم غفار همراه باشید تا پاسخ این پرسش را بیابید.


گویندگان: امیر  و مریم غفار - مشاور و روانشناس بالینی