تشخیص خشکی واژن

آگاه سازی جنسی پیام شماره 18

تشخیص خشکی واژن در صورتی داده می شود که زن در حین رابطه لذت ببرد اما اما ادعا کند که واژن خیس نمی باشد و ترشح بسیار کمی دارد. چنانچه فرد لذت را تجربه نکند و ترشح کمی داشته باشد، مشکل جنسی نبوده و لازم است با روانشناس در تماس باشد.

بعضی از افراد در رابطه از ژل های روان کننده بدون تشخیص متخصص استفاده می کنند و این کار باعث وابستگی آنها به ژل و به تاخیر افتادن لذت می شود.

نویسنده: مریم غفار | مشاور و روانشناس بالینی