کلید رسیدن به موفقیت تمرکز بر اولویت ها می باشد.

همانطور انرژی متمرکز در اشعه لیزر می تواند فولاد را برش دهد، توانایی شما در تشخیص مهمترین عامل موفقیت، شما را قادر می کند تا در آن کار به بالاترین سطح موفقیت برسید.