آگاه سازی جنسی - پیام شماره 5

سایز اندام جنسی مردانه در رابطه بی تاثیر است. البته فروشندگان محصولات جنسی ترجیح می دهند مردان باور داشته باشند که سایز آلت تناسلی مهم می باشد!

متاسفانه این پیام نمی تواند حجم بالای تبلیغات را خنثی کند. بنابراین لازم است افراد با متخصص حوزه جنسی در خصوص تردیدها صحبت کنند تا اسیر دست تبلیغات نشوند.

نویسنده: مریم غفار - مشاور و روانشناس بالینی