راه های افزایش توجه کودکان

1. اجازه دهید کودک برای فعالیت های مربوط به خواندن و مطالعه، روی یک صندلی راحت بنشیند، مثلا صندلی بادی و بهتر است در گوشه اتاق قرار گیرد.

2. کودک را در کلاس های ورزشی مانند:

  • کاراته
  • ژیمناستیک
  • شنا
  • جودو
  • کشتی
  • سایر ورزش های فعال ثبت نام کنید.

3. برای بعضی از کودکان بهتر است از محافظ های گوشی استفاده کنند که از ورود صداهای اضافی به گوششان جلوگیری نماید.

4. اطلاعات دیداری مهم را با رنگ های تند مشخص کنید و دور مطالب مهمی که می خواهید کودک به آنها توجه کند را خط بکشید.

مریم غفار - روانشناس بالینی