راه های افزایش توجه کودکان - قسمت 2

  • کشف کنید که کودک شما در کدام وقت روز بیشترین هشیاری را دارد و در آن زمان ها برای فعالیت های نیازمند به توجه بیشتر، برنامه ریزی نمایید.
  • قبل از مشق نوشتن ترتیبی بدهید تا کودک به مدت 5 دقیقه فعالیت بدنی مانند فشار دادن اسباب بازی و یا حرکات کششی انجام دهد.
  • بین انجام تکالیف نیز به او خوراکی های سفت و ترد مانند هویج، چوب شور، برنجک و مانند آن بدهید.
  • در خانه برای او فضایی ترتیب دهید تا در مواقع بیقراری به آنجا پناه ببرد، مثل چادر کودک (سفری) یا زیر میزی که روی آن لحاف انداخته اید.
  • قبل از خواب از ماساژ کمر و انگشتان برای او استفاده کنید.

مریم غفار - مشاور و روانشناس بالینی