گاهی در دعوای زوجین شاهد آن هستیم که یک یا هر دو طرفین بلافاصله بعد از دعوا گوشی تلفن را برداشته و به خانواده همسر زنگ زده و شکایت می کند و از آن بدتر صدای همسر را ضبط می کنند تا به دیگران ثابت کنند خودشان مقصر نیستند!! گویی آن دیگران قرار است فرد خاطی را مجازات کنند و به فرد دیگر جایزه بدهند!

بدانیم که دعوا کردن در فرهنگ خانواده ایرانی تا حدی پذیرفته شده است اما با این قبیل واکنش ها به رفتاری غیر طبیعی تبدیل خواهد شد و هیچ نفعی برای زوجینی که اقدام به این کار کرده اند نخواهد داشت. 

طوری دعوا کنیم که گویی در عصر حجر سیر می شود و خبری از تکنولوژی نیست تا مضرات دعوا به حداقل برسد.

نویسنده: مریم غفار - مشاور و روانشناس بالینی