جستجو در سایت مریم غفار

روانشناس خود نباشید

/do-not-be-a-self-psychologist

روان چیست ؟روان یا ذهن نتیجه نهایی اعمال مرکبی است که توسط مغز به انجام می رسد و یا به فعالیت های عالی مغز، ذهن گفته می شود. طبق این تعریف، روانشناسی می شود بررسی علمی رفتار و فرایندهای ذهنی.بعد از شناخت روان مسئله ی دیگر، تقابل ذهن و جسم و تفکیک آن و تشخیص درست می باشد.آیا فرد غیر متخصص می تواند پی به بیماری خود و یا اطرافیانش ببرد؟ مثلا تشخیص بیش فعالی برای فرزندش بدهد یا بداند خودش مثلا دچار افسردگی یا وسواس می باشد ؟