جستجو در سایت مریم غفار

فمدام یا رابطه جنسی زن سروری (پرسش و پاسخ 15)

/dominatrix-q

پاسخ به پرسش های آیا می دانید با کسی که دچار فمدام یا رابطه جنسی زن سروری می توان ازدواج کرد یا خیر و آیا این ازدواج سرانجام خوشی خواهد داشت و آیا امکان درمان افراد مبتلا به فمدام وجود دارد یا خیرپرسش و پاسخ روانشناسی