جستجو در سایت مریم غفار

پرسش و پاسخ: خیانت تلفنی و بوسیدن در خانه

/%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87

با سلام.زنی هستم 26ساله که از بی مهری های شوهرم بهش خیانت کردم و توی واتساپ با یه نفر حدود یک هفته رابطه داشتم و او طرف یک بار به خونه ما اومد و همدیگه رو بوسیدیم