جستجو در سایت مریم غفار

پرسش و پاسخ: چطور یک روانشناس خوب باشیم

/how-to-be-a-good-psychologist

چطور می توانیم یک روانشناس خوب باشیم و بهترین منابع و کتاب های روانشاسی کدامند؟ معرفی منابع و کتاب های روانشناسی مفید و راهکارهای موثر برای اینکه بتوانیم یک روانشناس خوب باشیم. پاسخ این پرسش را از مریم غفار - مشاور و روانشناس بالینی - بگیرید.