جستجو در سایت مریم غفار

این قسمت فرار از مدرسه

/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87

چرا کودکان نمی خواهند به مدرسه بروند و واکنش درست و متناسب با دلیل آنها برای مدرسه نرفتن چیست؟ چطور فرزندان خود را برای مدرسه رفتن متقاعد کنیم؟ چطور با وابستگی بچه هایمان برای مدرسه نرفتن مقابله کنیم؟

تبدیل طلاق به فرصت آموزش برای کودکان

/turning-divorce-into-an-educational-opportunity-for-children

تربیت جنسی کودک

/child-sexual-education

زمان کودک محور

/child-centered-time

راهکارهایی برای افزایش توجه کودک (2)

/strategies-to-increase-the-child-s-attention-p-2