جستجو در سایت مریم غفار

پرسش و پاسخ: روش مدیریت رابطه جنسی هنگام بیماری یکی از زوجین - سرد مزاجی شوهر

/%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C-%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%88%D8%AC%DB%8C%D9%86

چطور می توان در صورتی که بیماری جسمی داشته باشید که باعث شود در روابط زناشویی شما اختلال ایجاد شود، آن را مدیریت کنید و از سرد مزاجی شریک عاطفی و جنسی خود جلوگیری کنید؟