جستجو در سایت مریم غفار

رژیم غذایی موفقیت آمیز با تکنیک های روانشناختی

/successful-diet-with-psychological-techniques

بسیاری از مواقع وقتی فردی در رژیم قرار دارد و از او پذیرایی می شود می گوید : “خیلی ممنون من رژیم هستم “. اما وقتی علتی را بیان می داریم فرد  تصور می کند وظیفه دارد بهانه و نگرانی ما را رفع کند: ” حالا  از اینجا رفتید جای دیگر چیزی میل نکنید” ، ”  بعد  از مدت ها آمدی لب به چیزی هم نمی زنی ؟”  ، ”  خوبی که، چرا رژیم میگیری ؟!”