جستجو در سایت مریم غفار

فرزند طلاق

/%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82

بچه‌های طلاق و تبعات یک جدایی - طلاق با سرنوشت فرزندان چه می‌کند؟

ما خانم ها .....ما آقایان .....

/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%AA%DB%8C

طرفین در ارزیابی های خود سر سوزنی تفاوت جنسیتی را وارد نمی کنند و با آموزش  تلاش می شود این تفاوت ها، در قضاوت و ارزیابی وارد شود.

چه کنیم اگر ارتباطمان با روانشناسمان یا مشاورمان قطع شد

/%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3

استرس امتحان و استرس کودکان

/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86

پادکست: تعطیلات نوروزی و پیشگیری از اختلافات نوروزی | گوینده: مریم غفار

/%D9%BE%D8%A7%D8%AF%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%BA%D9%81%D8%A7%D8%B1

عید نوروز و اختلافات خانوادگی - پادکست های روانشناسی

مناسبت هایی برای ابراز عشق عید نوروز و ولنتاین - بهترین هدیه ها کدامند؟

/%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%88-%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%86

پیام نوروزی 1400 مریم غفار مشاور و روانشناس بالینی

/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2-1400

خوشحالم که توانستم یک سال دیگر را با شما آغاز و به پایان  برسانم.