سری پادکست های حال بد به حال خوب

در این پادکست ها با تکنیک های روانشناسی در حوزه های کاهش دردهای عاطفی و هیجانی توسط مریم غفار - مشاور و روانشناس بالینی آشنا خواهید شد. مانند تکنیک ضربه زدن که مقاله آن در سایت قرار داده شد. گوینده: مریم غفار - مشاور و روانشناس بالینی