در انسان هیچ هیجانی همیشگی و ماندگار نیست. مثل حس انتقام و خشم و اضطراب و مسائل دیگه. وقتی چند مورد هیجان منفی را تجربه می کند، روی این عوامل نام بدبختی را می گذارد. در این پادکست با ما همراه باشید تا دید قشنگتری از خوشبختی و رسیدن به آن داشته باشید.

گوینده پادکست: مریم غفار - مشاور و روانشناس بالینی