آگاه سازی جنسی

پیام شماره 14

بعضی از بانوان تصور می کنند در رابطه هر چه آرامتر رفتار کنند بهتر است. در حالی که کمی تنش عضلانی برای رسیدن به ارگاسم نیاز است. 

  • دادن قوس به کمر
  • جمع تر کردن بدن
  • لمس همزمان بدن شریک

و در کل تحرک بیشتر داشتن از ملزومات داشتن رابطه ای لذت بخش و کامل است.

نویسنده: مریم غفار - مشاور و روانشناس بالینی