ارگاسم در خانم ها طیف علائم گسترده ای را در بر دارد اما در آقایان از تنوع کمتری برخوردار می باشد. بعضی از خانم در سکوت به اوج می رسند. لازم به ذکر است که مهم بعد از رابطه نیاز به خوابیدن ندارند. برخی از افراد بعد از رابطه سرحال تر می شوند.

مریم غفار - مشاور و روانشناس بالینی