نکته دیگری که لازم است در مشاوره پیش از ازدواج رعایت شود این است که هرگز برای گرفتن پاسخ مثبت از مشاور، برخی مسائل را در دل نگه نداشته و مخفی نکنید. زیر اول و آخر این شما هستید که تصمیم گیرنده نهایی می باشید و چه مشاور شما را مناسب یکدیگر تشخیص بدهد، چه ندهد، تجربه ثابت کرده اکثر افرادی که قصدش را داشته اند، انجام می دهند. حداقل اگر واقعیت را هر آنچه که هست بگویید، وی می توان تا حد امکان شما را به ابزاری مجهز کرده تا کمتر با خطر رو به رو شوید. 

فراموش نکنید پندها در مورد ازدواج فراوان می باشند، که قطعا اگر از هر کدام شما درباره ی آن بپرسیم، جملات بسیار حکیمانه و آموزنده خواهید گفت اما عزیزان: دانستن یک مسئله و به کار بستن آن دو مقوله متفاوت هستند. از شما می خواهم به دانسته های خود جامه عمل پوشانده و تحت تاثیر هیچ فشاری آنها را نادیده نگیرید.

مریم غفار - مشاور و روانشناس بالینی