همانطور که اشاره شد لازم است به برخی از مسائل در جلسه پرداخت شود، مانند:

  • چگونه در عین یکی شدن، خلوت خود را تجربه کرد.
  • چگونه می توان از بروز بی وفایی جلوگیری کرد؟
  • مشکلات جنسی چه هستند و چگونه باید برای رفع آنها اقدام کرد؟
  • نقش شوخی در زندگی مشترک و تفاوت نگاه زوجین به آن
  • چه زمانی برای بچه دار شدن مناسب است؟
  • بهترین روش انتقاد و تغییر رفتار همسر چه می تواند باشد؟
  • هیجان روز های اول تا چه زمانی باقی می ماند؟
  • چه مشکلات و سختی هایی در زندگی مشترک اجتناب ناپذیر می باشند؟

از همه مهمتر که مهم موارد بالا را در خود دارد، هنر گفتگو می باشد.

مریم غفار - مشاور و روانشناس بالینی