امروز با افزایش نرخ طلاق و جدایی، توصیه ای اکید و دو چندان بر مشاوره پیش از ازدواج می گردد. اما به نظر می رسد بسیاری از افراد علی رغم به این توصیه مهم و ضروری، ذهنیتی از مشاوره پیش از ازدواج دارند محدود به یک جلسه مراجعه انفرادی نزد یک مشاور و در نگاهی خردمندانه تر، جلسه ای به همراه کاندید مورد نظرشان می باشد که در نهایت مشاور مشخص می کند آیا مراجع یا مراجعین مناسب هم هستند یا خیر؟!

اگر به دنبال شنیدن این موضوع باشید، در واقع مشاوره شما با درصد خطای زیادی رو به رو خواهد شد. در مشاوره پیش از ازدواج  همانگونه که سنجیده می شود که آیا 

  • دو نفر آمادگی ازدواج دارند  یا خیر؟
  • مشکل فکری یا جسمی دارند یا خیر؟
  • از نظر فرهنگ و اعتقادات مذهبی و خانواده و غیره تفاهم دارند یا خیر؟

به جهت کاهش خطا و افزایش میزان صحت بررسی، حق شماست که به بسیاری از مسائل دیگر پرداخته شده و آنها نیز مورد بررسی قرار گیرند.  

در قسمت های بعدی به این موارد اشاره خواهد شد.

نویسنده: مریم غفار - مشاور و روانشناس بالینی