بررسی پرسش های دوران آشنایی (پرسش 7)

پرسش شماره 7:

در این پیام صرفا یک سوال بررسی نمی شود بلکه یک موضوع با سوالات متفاوت مورد بررسی قرار می گیرد:

  • دوست داری بچه یا بچه هات چگونه باشند؟
  • داشتن فرزند چقدر مهمه؟
  • اگر نتوانیم بچه دار بشویم، تمایل داری که کودکی را به فرزندی بپذیریم؟
  • بنظرت داشتن فرزند تا چه حد از اهمیت برخودار است؟

نویسنده: مریم غفار - مشاور و روانشناس بالینی