بعضی از افراد عقیده دارند که خودشان خیلی تلاش کرده اند اما مشکلاتشان حل نشده است. بنابراین تصمیم می گیرند بسوزند و بسازند. دقت داشته باشیم اگر تغییر کردن آسان بود هیچکس هیچ مشکلی نداشت. البته تلاششان عمیقا قابل تحسین است اما هر مشکلی راه خودش را دارد و نیاز به راهکار اصولی و علمی دارد. لازمست درمان مناسبی برای دردهایمان بیابیم. 

از طرفی راز درمان شدگان پایداری بر درد درمان است.

نویسنده: مریم غفار - مشاور و روانشناس بالینی