آگاه سازی جنسی - پیام شماره 12

اگر شریکتان در رابطه جنسی کار جدیدی انجام داد و حستان مبهم بود، بلافاصله نگویید "این چه کاریست؟"

به خودتان فرصت دهید تا حستان را بشناسید. 

مثال: شخصی برای اولین بار بر پشت گردن شریکش بوسه می زند و طرف مقابل بلافاصله می گوید: "نکن - واییی - خوشم نمیاد."

بهتر است در اینگونه موارد به جای نکن، گفته شود " چه حس عجیبی" راه را سد نکرده تا با تکرار آن حس ها شناخته شده و پرورش یابند.

نویسنده: مریم غفار - مشاور و روانشناس بالینی