بنظرتون از صبح تا شب چه مقدار از وقتمون بابت انتقاد و قضاوت میگذره؟

همیشه گفته میشه که سعی نکنیم که قضاوت کنیم. اما آیا واقعا آگاه هستیم چه زمان هایی در حال قضاوت هستیم؟

در این پادکست پاسخ این پرسش ها را بصورت مختصر و مفید پیدا خواهید کرد.
گوینده: مریم غفار - مشاور و روانشناس بالینی