به عقیده بسیاری کودکی که پدر و مادرش پیش از سه سالگی از هم جدا شده اند کوچکتر از آن است که بفهمد چه خبر است.

یا فرصت شناخت پدرش را نداشته است و یا به یاد نخواهد آورد و دلش تنگ نخواهد شد اما اکنون می دانیم که نوزادان بسیار بیشتر از آنچه حتی 10 سال پیش حدس می زدیم نسبت به تغییرات محیط خود هشیار هستند. کودکی که نداند چه خبر است، وجود ندارد. کودکان در هر سنی بار سنگین طلاق را حس می کنند و فقط برداشت متفاوتی از آن خواهند داشت.

نویسنده: مریم غفار - مشاور و روانشناس بالینی