بدن تحت بروز استرس انرژی مورد نیاز را از سوخت کربوهیدارت ایجاد می کند و نه از سوخت چربی. به همین سبب تمایل به خوردن چیپس، پفک، بیسکویت و ... بیشتر می شود و از طرفی زمینه ای برای رسوب چربی در شکم بیشتر فراهم می شود که یک چربی سمی است و می تواند باعث بروز سکته قلبی و مغزی شود. 

از طرفی هورمون استرس (کورتیزول) انسولین آزاد می کند و در نتیجه ی آن اشتها افزایش می باید. 

بدن زنان تحت استرس، کورتیزول بیشتری آزاد می کند. به همین سبب خانم ها بیشتر دچار مشکلات اضافه وزن هستند.

نویسنده: مریم غفار - مشاور و روانشناس بالینی