به نظرت از چه لحاظ ما به هم شبیه هستیم؟

این پرسش بدین جهت پرسیده می شود که بدانیم آیا طرفین به شباهت های همدیگر آگاه هستند یا خیر؟ چرا که امروز نظریه تضاد یا تکمیل کردن یکدیگر از دیدگاه روانشناسی رد شده است و لازم است زوجین تا حدی به یکدیگر شباهت داشته باشند. 

از طرفی این شباهت ها نباید در مشکلات باشد.

مثلا دو فرد افسرده به امید اینکه یکدیگر را بهتر درک خواهند کرد، نباید ازدواج کنند.

پرسش شماره 2

نویسنده: مریم غفار - مشاور و روانشناس بالینی