به به سال نو مبارک

خوشحالم که توانستم یک سال دیگر را با شما آغاز و به پایان  برسانم.

امیدوارم  سالی" معمولی" پیش روی داشته باشید!

سال معمولی، سالی است که از خودتان توقع بیش از اندازه نداشته و به دنبال  عالی بودن نباشید.

سالی است که لحظات شاد بیشتری را نسبت به نا شاد، تجربه خواهید کرد.

سالی است که خروجی آن:

  • بطالت  لذت بخش
  • فراغت هوشمندانه
  • کاری مسئولانه 

باشد . سالی است که، در تعادل با خود و جهان پیرامون خود باشید.

امیدوارم  آن دسته از افکاری را که در سال گذشته  بررسی کردید و باور کردید که  ناکار آمد هستند را به دست مامی سرما بدهید تا با خودش ببرد! ( اگر هنوز باور  نکرده اید  پیک نوروزی بدهم بلکه تغییر ایجاد بشود! )

چنانچه در  تعطیلات موقعیت دشوار  ایجاد شد؛ به خودتان بگویید "مغز پر توان برس به داد این وضعیت به ظاهر ناتوان" حالا دیگر به اندازه ی کافی اندوخته برای روزهای سخت دارید و از پس مشکلات بر خواهید آمد.

راستی حتما میدانید که  ماسک لازمست و نزدنش نشان از شجاعت و متفاوت بودن نیست؟  بله بله می دانم که میدانید، گفتم دانسته هامون را مروری کرده باشیم و پیام اخلاقی و سلامتی هم داشته باشیم!

لطفا در تعطیلات هم مراقب خوبی هاتون باشید هم سایه هاتون :)

نویسنده: مریم غفار | مشاور و روانشناس بالینی