پرسش 4

مدتی است مادرم شب وروز نمیخوابد وتمام ساعاتو داره با ی سری موجوداته خیالی بحث وحتی دعوا میکنه وجوری شدید میشه گاهی منو صدا میزنه میگه جوابه این خالتو بده میگم کو ؟کجاست؟ وهیچ کسی ونمیبینم وی موقعه های که ازبیرون برمیگردم خانه میبینم تا ظروف را شکسته واقعا ناراحت کنندست درمان چیست؟

پاسخ 4

سلام بر شما

اگر سابقه مشکلات روان در ایشان و یا خانواده نبوده به متخصص مغز و اعصاب مراجعه کنند و در غیر اینصورت توسط روانپزشک ویزیت شوند.
لطفا جدی بگیرید و زودتر اقدام نمایید.

مریم غفار | مشاور و روانشناس بالینی