کودکان را برای امتحان زندگی آماده کنیم ،نه یک زندگی که شامل امتحانات مدرسه می باشد !
حل کردن مشکل ارتباطی کودکان با هم کلاسی هایشان مهم تر از حل کردن مشکل ریاضی آنها می باشد . زیرا استرس مشکلات دیگر سبب کمتر شدن یادگیری در کودکان می شود .


برخی از علائم استرس در کودکان:
دل درد و بیشتر بیمار شدن ، یبوست ، کابوس شبانه ، ناخن جویدن می باشد.

منابع:
کتاب والد متفکر ، کودک متفکر (انتشارات ارجمند)
 خلاصه ای از صفحات 47 تا 49

نویسنده: مریم غفار | مشاور و روانشناس بالینی